Posty

PROJECT "CLASSIC AGAIN"

KREATYWNE PISANIE

Obraz
WARSZTATY  KREATYWNEGO PISANIA  CZWARTEK godz.14:30 - 16:00  co dwa tygodnie sala 121 październik 2019 - styczeń 2020 Oglądamy ekranizację  "Pana Tadeusza" i piszemy scenariusz do naszego projektowego spektaklu. 

WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZD DO CHORWACJI

      ERASMUS+  WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW NA WYJAZD  DO CHORWACJI  W DANIACH 9 - 14 GRUDNIA 2019r.  5 listopada 2019r. o godz. 14:30 w sali 27 odbyła się rozmowa  rekrutacyjna z uczestnikami projektu CLASSIC AGAIN. Podczas rozmowy brane pod uwagę były kryteria określone  w regulaminie uczestnika projektu.  Wyłonione zostały następujące osoby: 1. Julia Chycak  2. Nikola Leończuk  3. Bartosz Siemieniuk  4. Karolina Iwanowicz  5. Adela Kalinowska 6. Olivier Szczęsny 7. Wiktoria Biernacka 8. Oliwia Witkiewicz  Serdecznie gratulujemy!                                           Kinga Gąsowska-Szatałowicz, Jolanata Harasimczuk 

KONKURS NA LOGO Projektu Erasmus+ “CLASSIC AGAIN”

Obraz
      PROJECT CLASSIC AGAIN          KONKURS NA LOGO Projektu Erasmus+ “CLASSIC AGAIN” plakat § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w I i II etapie Konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo PROJEKT-u Erasmus+ “CLASSIC AGAIN” (zwanego dalej „Konkursem”). Zwycięska praca konkursowa weźmie udział w  międzynarodowym finale Konkursu. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w KLeosinie (dalej: Organizator). 3. Zwycięzcy konkursu, tj. uczniowie, którzy uzyskają I, II lub III miejsce, otrzymają następujące nagrody: a) pochwały w dzienniku na I półrocze roku szkolnego 2019/20 za uzyskanie 1, 2 lub 3 miejsca; b) podwyższenie o jeden stopień cząstkowej (bieżącej) oceny z zajęć artystycznych, plastyki albo informatyki na I półrocze r. szk. 2019/20. O tym, z jakiego przedmiotu zostanie wystawiona ww. ocena, decyduje komisja konkursowa w porozumieniu z

WIZYTA GOŚCI

Obraz
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W KLEOSINIE ERASMUS + CLASSIC AGAIN W dniach 28 – 30 października 2019r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkół partnerskich z Chorwacji, Włoch i Hiszpanii, którzy wspólnie z nami realizują projekt ERASMUS+ CLASSIC AGAIN. W poniedziałek odbyło się uroczyste powitanie gości przy udziale wójta gminy Juchnowiec Kościelny pana Krzysztofa Marcinowicza , dyrekcji szkoły oraz delegacji uczniów z klas IV – VIII.  Część artystyczną stanowiły muzyczne aranżacje uczniów: Oliwia -  klawisze, Zofia – gitara, Żaneta – śpiew. Oprawę artystyczną przygotowała p. Anna Piekut.  Projekt CLASSIC AGAIN został oficjalnie otwarty! To były trzy intensywne dni, podczas których miały miejsce następujące wydarzenia: - prezentacja  szkół partnerskich i systemów edukacji,  - spacer edukacyjny po szkole, - lekcja języka polskiego specjalnie dla naszych gości – działania Samorządu Uczniowskiego - warsztat na temat motywacji u

PROJECT "CLASSIC AGAIN"

Obraz
ERASMUS +  PROJEKT "CLASSIC AGAIN"   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie w latach 2019 – 2021 będzie realizowała projekt   CLASSIC AGAIN – KLASYKA NA NOWO   w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna (akcja KA 229 – współpraca szkół). Jesteśmy koordynatorami i pozyskaliśmy dofinansowanie na   realizację całego projektu  121 322,00  euro. Otrzymana kwota wsparcia dla naszej szkoły: 32 768,00 euro. Wspólnie z partnerami z trzech państw (Chorwacji, Włoch i Hiszpanii) będziemy promować: ·          -  alternatywne podejście do nauczania i uczenia się języków obcych ·        -   czytelnictwo ·         -   postawę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ich kultur ·          -  edukację międzykulturową ·          -  samodzielne inicjatywy uczniów ·          -  ideę uczenia się przez całe życie W ramach projektu odbędą się spotkania projektowe, warsztaty z kreatywnego pisania, dramy, komunikacji w języku angielskim, wykorzysty