Posty

PROJECT "CLASSIC AGAIN"

WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZD DO CHORWACJI

ERASMUS+ 

WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW NA WYJAZD DO CHORWACJI  W DANIACH 9 - 14 GRUDNIA 2019r. 

5 listopada 2019r. o godz. 14:30 w sali 27 odbyła się rozmowa  rekrutacyjna z uczestnikami projektu CLASSIC AGAIN. Podczas rozmowy brane pod uwagę były kryteria określone  w regulaminie uczestnika projektu. 
Wyłonione zostały następujące osoby: 1. Julia Chycak  2. Nikola Leończuk  3. Bartosz Siemieniuk  4. Karolina Iwanowicz  5. Adela Kalinowska 6. Olivier Szczęsny 7. Wiktoria Biernacka 8. Oliwia Witkiewicz 

Serdecznie gratulujemy! 
                                         Kinga Gąsowska-Szatałowicz, Jolanata Harasimczuk 

KONKURS NA LOGO Projektu Erasmus+ “CLASSIC AGAIN”

Obraz
PROJECT CLASSIC AGAIN         

KONKURS NA LOGO Projektu Erasmus+
“CLASSIC AGAIN”plakat
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w I i II etapie Konkursu na
opracowanie znaku graficznego - logo PROJEKT-u Erasmus+ “CLASSIC AGAIN” (zwanego dalej
„Konkursem”). Zwycięska praca konkursowa weźmie udział w  międzynarodowym finale Konkursu. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w KLeosinie
(dalej: Organizator). 3. Zwycięzcy konkursu, tj. uczniowie, którzy uzyskają I, II lub III miejsce, otrzymają następujące
nagrody: a) pochwały w dzienniku na I półrocze roku szkolnego 2019/20 za uzyskanie 1, 2 lub 3 miejsca; b) podwyższenie o jeden stopień cząstkowej (bieżącej) oceny z zajęć artystycznych, plastyki
albo informatyki na I półrocze r. szk. 2019/20. O tym, z jakiego przedmiotu zostanie wystawiona

WIZYTA GOŚCI

Obraz
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W KLEOSINIE ERASMUS + CLASSIC AGAIN

W dniach 28 – 30 października 2019r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkół
partnerskich z Chorwacji, Włoch i Hiszpanii, którzy wspólnie z nami realizują projekt
ERASMUS+ CLASSIC AGAIN. W poniedziałek odbyło się uroczyste powitanie gości
przy udziale wójta gminy Juchnowiec Kościelny pana Krzysztofa Marcinowicza,
dyrekcji szkoły oraz delegacji uczniów z klas IV – VIII. 
Część artystyczną stanowiły muzyczne aranżacje uczniów: Oliwia -  klawisze, Zofia – gitara,
Żaneta – śpiew. Oprawę artystyczną przygotowała p. Anna Piekut. 


Projekt CLASSIC AGAIN został oficjalnie otwarty!
To były trzy intensywne dni, podczas których miały miejsce następujące wydarzenia: - prezentacja  szkół partnerskich i systemów edukac

PROJECT "CLASSIC AGAIN"

Obraz
ERASMUS +  PROJEKT "CLASSIC AGAIN"  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie w latach 2019 – 2021 będzie realizowała projektCLASSIC AGAIN – KLASYKA NA NOWOw ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna (akcja KA 229 – współpraca szkół). Jesteśmy koordynatorami i pozyskaliśmy dofinansowanie narealizację całego projektu 121 322,00 euro. Otrzymana kwota wsparcia dla naszej szkoły: 32 768,00 euro.


Wspólnie z partnerami z trzech państw (Chorwacji, Włoch i Hiszpanii) będziemy promować: ·         - alternatywne podejście do nauczania i uczenia się języków obcych ·       -  czytelnictwo ·        -  postawę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ich kultur ·         - edukację międzykulturową ·         - samodzielne inicjatywy uczniów ·         - ideę uczenia się przez całe życie
W ramach projektu odbędą się spotkania projektowe, warsztaty z kreatywnego pisania, dramy, komunikacji w języku angielskim, wykorzystywania technologii IT ,krótkoterminowe wjazdy w ramach mobilności,…